Info

Sponzori i partneri Bihać Avantura Film Festivala su prestižne , regionalne i lokalne kompanije koje vode računa o društveno odgovornom poslovanju, te shvataju da njihova podrška Festivalu stavlja njihov brand na čelo događaja od izuzetne važnosti za kulturni život šireg okruženja.

Sponzorski odjel tokom cijele godine vodi brigu o promociji svih festivalskih sponzora i partnera i osigurava da se sve aktivnosti odvijaju na učinkovit u uspješan način.

Ukoliko ste zainteresovani za partnerstvo, Bihać Avantura Film Feestival Vam nudi mnoštvo jedinstvenih promotivnih mogućnosti.

Sa zadovoljstvom ćemo Vam pružiti dodatne informacijei kreirati za Vašu kompaniju poseban koncept promocije.

Za više informacija o sponzorstvu Flm Festivala obratite se sponzorskom odjelu.

VIP Klub sponzora

Ovu kategoriju, ujedno i glavnu, čini maksimalno 10 sponzora.

Sve kompanije uživaju high profile tretman i maksimalnu vidljivost tokom Festivala, te imaju potpuni ekskluzivitet svojih proizvoda ili usluga.

Sa svakom pojedinom kompanijom, Festival zajedno kreira sponzorske pakete, te posebne zajedničke aktivnosti koje odgovaraju potrebama i željama kako Partnera, tako i Festivala.

Kompanije,VIP Klub sponzora, su uključene u kanale komunikacije Fesivala, uključujući logotip na publikacijama Festivala, trailer Festivala, banner za konferenciju za novinare i dodatne PR aktivnosti.

VIP Klub sponzora čine: Glavni sponzori i Ekskluzivni sponzori.

Zvanični sponzori

U ovoj grupi sponzora ponude su kreirane, da zadovolje mogućnosti i želje partnera, kao i potrebe Festivala.

Sponzori i partneri u ovoj kategoriji podržavaju Festival kroz novčani iznos ili pružanje usluga ili proizvoda. Brojne su mogućnosti da kompanija bude partner Festivala plasirajući usluge, proizvode i servise i na taj način, dio operativnih troškova Festivala se smanjuje , a raspoloživi budžet usmjerava na kvalitet programa. Vidljivost je zagarantovana kroz festivalske publikacije, štampane materijale , trailer Festivala, PR aktivnosti.

Sponzori

Sponzori uživaju sve privilegije ponuđenih sponzorskih paketa i postaju zvanični partner Festivala.

Također, postoji mogućnost prilagođavanja nekih elemenata sponzorskih paketa, te se određena zajednička aktivnost također može kreirati zajedno sa svakom kompanijom. Vidljivost je zagarantovana kroz festivalske publikacije, štampane materijale , trailer Festivala, PR aktivnosti Ovu kategoriju sponzora čine: Zlatni sponzori, Srebreni sponzori, partneri i internacionalni partneri.

Partneri posebnih programa

Pokrovitelji posebnih programa Festivala.

Primjeri ovakvih aktivnosti su Razgovor sa…, zvanični prijemi Festivala, Festivalska TV, zvanične nagrade Festivala i specijalni programi.

Ove su sponzorske ponude su koncipirane da zadovolje mogućnosti i želje partnera i realne potrebe Festivala.

Vidljivost je zagarantovana kroz festivalske publikacije, štampane materijale , trailer Festivala, PR aktivnosti.

Sponzori

Bihać Avantura Film Festival se zahvaljuje svojim partnerima na podršci:

Glavni sponzori

Ekskluzivni sponzori

Realizovan uz podršku

Festivalski partneri

Zvanična zaštitarska agencija Zvanični prevoznik filmova

Zvanično vino Zvanični IT dobavljač

Zlatni sponzori

Srebreni sponzori

Generalni medijski partner

Medijski partneri

Generalni medijski internet partner

Medijski partneri

Tehnička podrška

Podrška

Zvanični partner hotel

Partneri

Bihać Avantura Film Festival se zahvaljuje svojim pokroviteljima na podršci:

Partneri

Internacionalni partneri

Pokrovitelj