Impressum

Direkcija
Direktor, Mirsad Ćatić
Izvršni direktor, Alen Zulić
Program, Jasmin Duraković
Program koordinator, Amira Kudumović
Tim asistent, Aljović Una
Savjetnici: Vahid Duraković, Anel Selimović
Konsultanti: Mensur Čolaković, Ado Hadzić
Sektor menageri,
Glavni oficce: PR(info, press,soc media intervju, foto, Internac komunik, prevodilac,protokol)

Oficce(Box ofice, info, akred),

Film.tehn,(Projekt,zvuk,plat,nosač

Kreativni(izleti,atrak,konc,radion,događ, vezane aktivnosti)

Osiguranje,(MUP, sekurity, hitna, vatrog,komun,)

Logistika,
Koordinatori i assistenti
Odjel transport(vozači,auto park,gorivo,
Odjel smještaj(VIP,Gosti, smještaj, animacija,usluga)
Odjel prehrana(hrana, piće, kuh rekvizita)
Odjel sponzori.(zahtjevi, komunik,koord.

Lokation menager ,
Koordinatori i asistenti lokacija
kamp otoka, food market, gradski trg, Dom, open air, AVNOJ,Sokolac, IOM lokacije.

Festvalski žiri po sekcijama Takmičarski program
Dugometražni
Kratki
Dokumentarni
Omladinski, studentski
Ad hoc

Revijalni
Open air
Dječiji
Retro

TED
Talent radionica

Industry Days Moderatir,
Info uvod.dan dobrodošlice
Promo film
Ekskurzije
Panel

Catalogue Editor

Pack&Pitch
Social Media Officers:
Graphic Design
Daily Editor
Journalists:DTP)
Festival TV
Technical Support
BAFF Website
Festival TV
Events Management