6927 Views

Mirsad Ćatić Čuperak

/ Director

Rođen 1957
Jezik Bosanski
Drugi jezik English
Mjesto Rođenja Vrnograč
Email mirsadcatic77@gmail.com

My Story

Mirsad Ćatić,   producent, scenarista, direktor produkcije, pisac, NLP praktičar, life and business coach.
Kao diplomant Vojne Akademije i  dugogodišnji predavač andragoških i vojnih predmeta apsolvirao je strateško planiranje i vođenje operacija u složenim uslovima uz maksimalno i svrsishodno usklađivanje ljudskih potencijala na realizaciji plana.
Kao diplomata izgradio je diplomatsku komunikaciju i kvalitetnu konverzaciju na Njemačkom jeziku.Bio je u tri mandata uspješan direktor  JU“Međunarodni centar za djecu i omladinu “a na RTV F BiH kao Direktor sektora HR sarađuje sa BBC timom za rekonstrukciju RTV sisitema BiH i uspostavlja komplet novih standarda u organizaciji poslovanja i sistematizaciji  rada .
Autor je nekoliko knjiga i scenarija za igrani film i pozorišne predstave, scenarista i producent igranog filma i direktor  filmske produkcije na dva domaća i jednom stranom filmu , član UFR.Dugogodišnji je redsjednik  RKUD“PROLETER“
Poslovnost i dosljednost uz jasno određivanje cilja i vještina iznalaženja težišta pravca djelovanja te precizna vremenska i strukturna mapa cilja uz fleksibilan metodološki pristup i organizacijski ustroj funkcionalnog sistema ga definiraju u poslovnom okruženju.

Generalni direktor Bihać Avantura Film Fesitvala

My Filmography

  • Year Film Title Description
  • 1997 The mask of Zorro Christian Werner
  • 1999 Evolution Rainer Matsutani
  • 2004 Falling In Love Gero Weinreuther
  • 2010 Back to you Käthe Niemeyer
  • 2015 Just like you Wolfgang Murnberger

My Award

  • Year Film Title Award(s)
  • 2004 Falling In Love The best young actor, Young Artist Award
  • 2010 Back to you The talent actor, Breakthrough Performance Award
  • 2015 Just like you The most famous director